125 M ap sèvi ou paske m renmen ou

M ap sèvi ou paske m renmen ou
Se ou ki te ban mwen lavi.
Mwen pa t anyen avan w te jwenn mwen
Se ou ki ban mwen lavi o-o-o
Twa ka m fin gaspiye
Nan lemonn, nan fè peche lachè
Ou sove m mwen pral nan syèl
Se sa mwen te bezwen.