1 M ap louwe ou Senyè

01 L’Ombre du Réveil | ORC / Page 393

1. M’AP LOUWE OU SENYÈ

M ap louwe ou Senyè
Apre chak souf mwen pran
M ap louwe ou Senyè
Se pwomès sa m fè ou
Nan letènite a
M a louwe ou ankò
Pou toujou
M ap louwe ou Senyè.