24 M ap leve men m bay wa m nan

M ap leve men m bay wa m nan
Pou m ba l lonè e glwa ak alelouya;
E louwanj ak kantik m ap ofri l
Ak kè m ap debòde
Ak benediksyon l yo
Jezi m adore w
Mwen mayifye non ou.