69 M ap kouri, m gen lavi

M ap kouri, m gen lavi, _(4 fwa)_
Si nenpòt moun mande w
Kisa mwen genyen, O yes…
Di l mwen sove, m sanktifye
M batize nan dlo, m plen ak Lespri
Mwen gen Jezi pou sovè m
E m ap kouri, m gen lavi.