93 M ap kontinye kenbe Jezi

M ap kontinye kenbe Jezi _(bis)_
Map kenbe men Jezikri
Men mak klou yo
Byenneme, menm lè nou fatige
Nou pa wè wout la klè devan n
M ap kenbe men Jezikri
Men mak klou yo.