118 Livre mwen renmen an

Bib sa a se li m renmen
M ap kanpe sou pawòl Bondye _(bis)_
M ap kanpe _(3 fwa)_
M ap kanpe _(3 twa)_
Bib sa a se li m renmen
M ap kanpe sou pawòl Bondye.