21 Lè m sonje kote m te ye

Lè m sonje kote m te ye
Mwen leve men m anlè
Pou m adore ou; _(3 fw 3 liy yo)_
Adore w e louwe w Senyè.

Lè m sonje kote w te pran m …
Lè m sonje sa w fè pou mwen …