29 Lavi m ki pa t anyen

Lavi m ki pa t anyen
Se grasa ou Senyè Jezi,
Mwen te yon boul labou
Ou soufle lavi w nan mwen
Kounye a m ap chante
Yon bèl ti chan pou ou Senyè
Lavi m ki pa t anyen
Ou soufle lavi w nan mwen.