87 Lanmou Bondye pou nou p ape janm rete

Lanmou Bondye pou nou p ape janm rete
Mizerikòd pou nou p ap fini
Chak maten yo vin pi nèf _(2 fwa)_
Mizerikòd ou, chè Senyè
Mizerikòd ou gran!