76 Kris se manman m ak papa m

Kris se manman m ak papa m
Li va retounen ankò _(2 liy, 2 fwa)_
Paske li bon pou mwen.
Li bon _(3 fwa)_ pou mwen _(2 fwa)_