96 Kris reyèl pou mwen

Reyèl, reyèl, Kris reyèl pou mwen
Reyèl, reyèl, Kris reyèl pou mwen
Menm Lè moun ap doute
Mwen pa ka viv san Ii
Se pou sa mwen si renmen l
Kris reyèl pou mwen.