114 Koute vwa bondye

Lapli ya pral tonbe
Se pou n koute vwa Bondye
Li di tout moun ki swaf
Pran dlo a pou bwè
Mwen pral vide lespri m
Sou tout pitit Bondye yo
Si wou swaf, nanm ou sèch
Leve je w nan syèl la
Lapli a pral tonbe.