70 Kite m mache ak ou, Jezi

Kite m mache ak ou, Jezi
Pa janm kite m ale sèl
Wi, san ou mwen p ape janm rive
Mwen p ap janm rive nan syèl la.