43 Jezi la Kounye a

Jezi la Kounye a
Lonje men w touche l
Jezi la Kounye a resevwa li
Jezi kanpe tou prè w
Pou I met lajwa nan kè w
Jezi la Kounye a sèlman kwè nan li.