88 Gras l ap desann le priyè yo monte

Gras l ap desann le priyè yo monte
Lè nou priye nan non Senyè Jezi
Fòs, fòs, fòs mwen se nan ou li ye. _(3 fwa)_
Depi Lè m te rankontre w fòs mwen se nan ou.

Gras…
Pè…
Jwa…