47 Gad on lawouze k ap tonbe

Gad on lawouze k ap tonbe
Sou mwen _(3 fwa)_
Lapli pa tonbe, lawouze tonbe
Senyè, men pwoblèm yo _(3 fwa)_
Kote ou ye anwo a
Senyè, men pwoblèm yo.