51 Frape, frape, frape, Chè Senyè, pòt la fèmen

Frape, frape, frape
Chè Senyè, pòt la fèmen, _(2 fwa, 2 liy yo )_
Si se peche m ki fèmen pòt la
Senyè m nan va ouvè l pou mwen.