48 Eske w vire do ban nou?

Eske w vire do ban nou?
Eske w abandone nou?
Nou bezwen favè w toujou
O Jezi!