75 Eske m pi pechè pase lòt yo?

Eske m pi pechè pase lòt yo?
Eske m pi pa bon pase pèp Izrayèl la?
Devan lanmè a, ou parèt, ou delivre yo
Mwen menm, pouki ou pa delivre m?