37 Emanyèl

Emanyèl (o, o, o)
Emanyèl (o, o, o)
Non li rele (o, o, o) Emanyèl
Bondye avèk ou
Manifeste nan ou
Non li rele Emanyèl.