8 Depuis le soleil levant

1.
Depuis le soleil levant
Jusqu’a son couchant,
Que le nom du Seigneur
Soit beni! _(bis 4 lignes)_
Beni, beni, beni, soit le Seigneur
Depuis le soleil levant
Jusqu’a son couchant,
Que le nom du Seigneur
Soit beni!

2.
Depi soley la leve
Jiskaske l kouche,
Se pou nou beni
Non Senyè a! _(4 lign yo 2 fwa)_
Beni, beni, beni non Senyè a!

Depi soley la leve
Jiskaske l kouche,
Se pou nou beni
Non Senyè a !