45 Bondye ka fè tout bagay

Bondye ka fè tout bagay,
Tout bagay, tout bagay
Bondye ka fè tout bagay pou mwen.

Li se Alfa, Omega,
Kòmansman e lafen
Bondye ka fè tout bagay pou mwen.