94 Bondye fidel

M adore w avèk tout vi m
M ap chante pou ou avèk tout kè m
Wi mwen kwè nan ou
Ou se esperans mwen
Ou se Bondye fidèl et kreyatè.

Bondye fidel, Bondye fidel
Ou leve m anlè e ou pote fado m yo
Ou ban m lavi ou seche dlo nan je m
Ou toujou prè ou se Bondye fidèl.