123 Ba li glwa

Ba li glwa _(2 fwa)_
Ba Li glwa nan maten
Ba Li glwa a midi
Ba Li glwa
Ba l glwa lè solèy kouche.

Chante Li…
Beni Li…
Adore l…