33 A Dieu soit la gloire

A Dieu soit la gloire _(ter)_
Pour tout ce qu’ll a fait
Par son sang ll m’a sauvé
Par sa puissance m’a relevé
A Dieu soit la gloire
Pour tout ce qu’il a fait.

Tout glwa se pou Bondye, _(3 fwa)_
Pou tout sa li akonpli
Ak san li, li te lave m
Ak pouvwa l, li te chanje m
Tout glwa se pou Bondye
Pou tout sa li akonpli.