9 Lè map vini

1.
Lè m ap vini pèsonn p ap janm konnen _(bis)_
Pa menm zanj nan syèl
P ap konnen gwo jou sa a _(bis 2 liy)_
_(bis 3 liy)_


Kenbe mwen ban m kouraj
Pou Satan pa pran mwen
kenbe mwen ban m kouraj
Jouktan l a vin chache m.

2.
Lè m ap vini pèsonn p ap janm konnen _(bis)_
Se sèl Bondye nan syèl
Ki konnen gran jou sa _(bis 2 liy)_
_(bis 3 liy)_

3.
Lè m ap vini pèsonn p ap janm konnen _(bis)_
Gin yon kout tronpèt
K ap sonnen nan syèl la _(bis 2 liy)_
_(bis 3 liy)_