15 Mouin Vlé Sanblé Ak Jézu

1.

Mouin gingnin gnou pi gran dézi,

Pou mouin sanblé ak Jézu,

Nan pouin gnou lòt pi gran plézi,

Pasé sanblé ak Jézu.

Mouin vlé kè mouin sèvi tròn Li

Pou ké lé mon-n kap chèché la vi

Kab ouè Li-min’m nan mouin, tanpri,

Mouin vlé sanblé ak Jézu.

2.

Li sèvi léz òt san rété,

Mouin vlé sanblé ak Jézu,

Li maché ak umilité,

Mouin vlé sanblé ak Jézu.

Pou foul la Li gin simpati,

Li palé gnou mésaj béni,

Péchè yo Li vlé akéyi,

Mouin vlé sanblé ak Jézu.

3.

La vi li té san tach é sin,

Mouin vlé sanblé ak Jézu,

Obéisan juska la fin,

Mouin vlé sanblé ak Jézu.

Lè tan Li rivé pou mouri,

«Padonnin yo» sé té kri Li,

pou moun sa yo ki té lénmi,

mouin vlé sanblé ak Jézu.

4.

A la Kris viv gnou vi pafèt,

Mouin vlé sanblé ak Jézu,

É ré konpans mouin va konplèt,

Lè mouin sanblé ak Jézu.

Plin nan-m grangou mouin ak Léspri,

Fò Li doué kontrolé tout la vi,

Pou mouin nan pouin lòt pi gran bu,

Pasé sanblé ak Jézu.