13 Jézu Éfasé Péché-m Tout Bon

1.

Kouté mésaj Bon-Dieu ki pi bèl,

Li éfasé péché-m tout bon!

Dépi min-m jou mouin té aksépté-L,

Li éfasé péché-m tout bon.

Kè:

Jézu éfasé péché-m tout bon,

Li éfasé péché-m tout bon,

Yo tout antéré nan pati pi fon nan la mè

Li éfasé péché-m toutbon.

2.

Kè-m sal, min, gloua a Jézu-Kri,

Li éfasé péché-m tout bon,

Tout bagay chanjé, Li ban-m la vi,

Li éfasé péché-m tout bon.

3.

Dévan Roua mouin gnou jou ma kanpé,

Li éfasé péché-m tout bon,

É ak rachté yo ma va chanté,

Li éfasé péché-m tout bon.