58 Lè ou anba nuaj ak tanpèt yo

1.
Mwen te tande Sovè m k ap rele m _(3 fwa)_
Li di m pechè, pechè vin swiv mwen.

2.
M ap swiv li jouk nan jaden an _(3 fwa)_
Mwen vle swiv li, Swiv li nèt ale.

3.
M ap swiv li jouk devan pilat _(3 fwa)_
Mwen vle swiv li, Swiv li nèt ale.

4.
M ap Swiv li jouk mòn Golgota  _(3 fwa)_
Mwen vle swiv li, Swiv li nèt ale.

5.
Map swiv li jouk nan tonbo a _(3 fwa)_
Mwen vle swiv li, Swiv li nèt ale.

6.
M ap swiv li jouk nan laglwa li _(3 fwa)_
Mwen vle swiv li, Swiv li nèt ale.