65 Krétyin an nou palé de Jézu

Mwen se sòlda Jezi _(2 fwa)_
Menm si mwen pa abiye an kaki
Pote yon revòlvè
Tire fizi anlè,
Menm si mwen pa gouvène bato a
Mwen se sòlda Jezi.