52 Jan péché yo multiplié

1.
Gen moun ki pral kriye,
Gen moun ki pral rele
Paske konpasyon Bondye pral fini.
Twonpèt la pral sone,
Sa k pou Jezi ap monte,
Sa k pou Satan ap rete pou jijman.


Ala kriye k pral genyen,
Ala rele k pral genyen,
Paske Konpasyon Bondye pral fini. _(2 fwa, 2 liy)_
Sa k pou Jezi ap monte,
Sa k pou Satan ap rete pou jijman.