69 San ké Jézu

1.
San ké Jézu té vèsé pou mouin
Sou boua Kalvè-a
San sa-a li ban mouin fòs jou aprè jou
Pap jan-m pèdu puisans Li.

Kè:
Li rivé sou montagn ki pi ro-o-o
Li koulé nan valé ki pli fon
San sa- li ban mouin fòs jou aprè jou
Pap jan-m pèdu puisans Li.

2.
San sa apézé doulè ak krint mouin
é san sa séché dlo nan jé mouin
San sa li ban mouin fòs jou aprè jou
Pap jan-m pèdu puisans Li.