38 Pa kite mouin, O bon Sove

38 Chant d’Espérance | CEC, Page 132

1
Pa kite mwen, O bon Sovè !
Koute kriye mwen;
Kon ou okipe lèzòt yo,
Pa pase lwen mwen.

_Kè_
_Sovè, Sovè,_
_Koute kriye mwen;_
_Kon ou okipe lèzòt yo,_
_Pa pase lwen mwen._

2
Devan twòn ou ban m padon ou,
Ban m yon dous frechè;
Men mwen koube nan prezans ou
Ede m pou mwen kwè.

3
Mwen konfye m sèl nan merit ou;
M ta gade ou anfas;
Geri kè mwen ki nan tristès,
Kenbe m nan lagras.

4
Ou se sous pou konsole mwen,
Mwen vle ret fidèl;
Mwen renmen ou pase tout moun
Sou tè e nan syèl.