66 Maten an avan ou sòti

66 Chant d’Espérance | CEC, Page 139

1
Maten an avan ou sòti,
Èske w te priye ?
O non de Jezikri, Sovè nou,
Èske ou te mande favè li
Pou pwoteje ou ?

_Kè_
_Lapriyè va ba ou repo,_
_Lapriyè chanje tout bagay ;_
_Lè chemen an sanble twò long,_
_Pa bliye priye._

2
Lè kè ou te ranpli kòlè,
Èske w te priye ?
Èske ou te mande gras li
Pou ou padone lezòt yo
Ki te blese ou ?

3
Lè anpil eprèv te vini,
Èske w te priye ?
Lè nanm ou te genyen tristès,
Èske ou te chache jwa Bondye
Depi gran maten ?