7 Jézu sèl unik éspérans

1
Jezikri se sèl esperans,
Se li sèl ki bay asirans,
Li se soutyen m li se fòs mwen
E mwen p ap rete nan chemen

_Kè_
Jezi se ou ki delivre m
Se ou, Sovè m, k ape kenbe m (2 fwa)_

2
Okenn lòt plas pa ka kache m,
Okenn lòt non p ap delivre m,
Moun ki chwazi lòt direksyon,
Soufri, peri san jwenn padon.

3
Men lè tout bagay vle sonbre
Mwen gade Jezi mwen kanpe.
Lè kouraj mwen ta vle febli
Mwen jwenn sekou nan prezans li

4
Malgre lanmò gen pou vini
Sa pa vle di lavi m fini,
Avèk Jezi pa gen lanmò
Se fèmen je louvri l lòt bò.