139 Gran matin nan jadin

139 CEK, Page 159

1
Gran maten nan jaden,
Zwazo chante, flè yo louvri.
Ki moun k ap mache la a?
Se Jezi, Senyè a!

2
Li leve nan lanmò,
Alelouya! Alelouya!
Li se Wa nan Syèl la,
Jezikri, Senyè a.