114 Chè Ségnè, kinbin min-m, Édé mouin rété fèm

114 CEK, Page 153

Chè Senyè, kenbe men m, ede mwen rete fèm
Mwen bouke, m fatige, tèlman.
Nan loraj, nan fènwa, klere wout la devan m ;
Kenbe men m, chè Senyè, fè m rive

2
Lè chemen m difisil, e m bezwen ou anpil
Senyè, rete la tou pre mwen.
Lè mwen prèt pou ale, ede m pou m pa bite,
Kenbe men m, chè Senyè, fè m rive.

3
Lè solèy la kouche, e nwit la ap pwoche,
E tout lavi mwen va fini,
Ede m pa gen regrè, nan ou sèl mwen konfye m,
Kenbe men m, chè Senyè, fè m rive.