26 Bon-Dieu té montré amou-l

26 CEK, Page 129

Bondye te montre m amou l
Depi twòn li nan syèl la;
Mwen te jwenn yon plas repo
Anba zèl amou li a.

_Kè_
_M ape poze, poze,_
_Poze dousman anba zèl amou l,_
_M ape poze…_
_Poze anba zèl amou li a_

_(kè; pou tenò)_
_M ape poze, dousman poze_
_Anba zèl amou li a,_
_Poze anba zèl amou li a. (2 fwa)

_

2
Lè eprèv lavi frape m,
Lè syèl la parèt tou nwa
Mwen ka toujou jwenn repo
Anba zèl amou li a

_Kè_
_M ape poze, poze,_
_Poze dousman anba zèl amou l,_
_M ape poze…_
_Poze anba zèl amou li a_

_(kè; pou tenò)_
_M ape poze, dousman poze_
_Anba zèl amou li a,_
_Poze anba zèl amou li a. (2 fwa)_

3
A! si ou pa t janm beni
Avèk lapè nan kè ou,
Gen yon plas repo pou ou
Anba zèl amou li a.

_Kè_
_M ape poze, poze,_
_Poze dousman anba zèl amou l,_
_M ape poze…_
_Poze anba zèl amou li a_

_(kè; pou tenò)_
_M ape poze, dousman poze_
_Anba zèl amou li a,_
_Poze anba zèl amou li a. (2 fwa)_