4 Sé gnou chan jouayé

1. Se yon chan jwaye, yon nouvèl mèveye, Nanpwen lòt kon li Nan lemonn antye; Mwen renmen chante l

7 N-ap maché ak Jézu

 1. N ap mache ak Jezi, Mache nan chemen, jiska lafen. N ap mache ak Jezi, Mache ak Jeziz sèl.

8 Pran mouin Ségnè

 1. Pran mwen Senyè, Menm jan mwen ye M ap ba ou tout, Tout sa mwen genyen Fè mwen vin