4 Sé gnou chan jouayé

1. Se yon chan jwaye, yon nouvèl mèveye, Nanpwen lòt kon li Nan lemonn antye; Mwen renmen chante l

5 Ton amour, ton amour

1. Ton amour, Ton amour, Voilà, Seigneur, Ce qu’il faut à mon coeur, Oui, c’est Ton amour!