3 Nan yon moman konsa

Nan yon moman konsa M ap chante yon kantik Yon kantik damou pou Jezi _(2 fwa)_ Kè m di: Alelouya! _(3 fwa)_ Alelouya!

4 O Senyè ala ou gran

Ouniame koto loko! _(2 fwa)_ Aba de lima koto ! _(2 fwa)_ Ouniame koto loko! O Senyè ala ou gran!

6 Adore Bondye

1. Adore Bondye _(3 fwa)_ Li merite glwa _(2 fwa, 2 liy)_ Tout zanj nan syèl yo Chante non li