2 Seigneur à tes pieds

1. Seigneur à Tes pieds me voici Tremblant, humilié. Je suis rouge d’un noir souci Pitié Seigneur,

4 Gnou vi pou Jézu

1 Yon vi pou Jezi bay lapè Kon yon rivyè ki pa rete Difikilte yo konn vini Men Jezi la, e

5 Kantik Spésial

1. Lè Jezi rele m, lè Jezi rele m M a reponn Li, ma reponn Li. Lè Li rele m, rele m