44 Byin pré pa lakay

1. Yon zanmi renmen m, yon zanmi rayi m, Yon zanmi sove mwen. Zanmi sou latè, se lè m gen lajan,

45 Pouki ou bat kò ou

1 Men yon bèl promès: Mwen p ap janm bliye ou. Anyen p ap moleste m ni detounen mwen. Menm si

46 Gnou zanmi rinmin-m

1. Yon jou lèzòm ap peye Byen chè tout rebelyon; Yo mache nan lide yo, Y ap pratike mechanste. Bondye